Kvalitāte

This image has an empty alt attribute; its file name is image-1.png

Uzņēmums "Baltijas dehidrētie produkti" SIA pievērš lielu uzmanību pārtikas kvalitātei un drošībai. Lai izpildītu mūsu produkcijai izvirzītās pastāvīgi augošās kvalitātes prasības, savā darbā mēs ievērojam ne tikai starptautiskos kvalitātes vadības standartus, bet arī klientu izvirzītās papildus prasības.

Kvalitātes vadības sistēmas galvenie principi:

  • Mēs veidojam uz patērētāju orientētu kvalitātes sistēmu. Mūsu klienti ir augstākā instance, kas nosaka pārtikas drošības standarta līmeni. Darbinieku apmācības, datorprogrammu papildināšana vai citi uzlabojumi - tieši klienti definē problēmjautājumus, kas mums jāatrisina.
  • Kvalitātes vadības pamatā ir sistēmiska pieeja uzņēmuma mērķu sasniegšanai. Kvalitāte ir šīs sistēmas pamatelements.
  • Vadības sistēma darbojas kā integrēts procesu kopums ar pilnīgu visu darbinieku iesaisti. Darbinieki strādā kopējo uzņēmuma mērķu sasniegšanai. Ikviens uzņēmumā izprot pārtikas drošības un kvalitātes vadības sistēmas mērķus un procesus, kas atbilst starptautiskajiem GFSI standartiem;
  • Ikvienu lēmumu pamato fakti. Lai noskaidrotu, cik kvalitatīvi darbojas sistēma, tiek veikta gan klientu, gan piegādātāju regulāra anketēšana. Mēs strādājam tikai ar ilgtermiņā pārbaudītiem, apstiprinātiem un atbilstoši GFSI standartiem sertificētiem piegādātājiem;
  • Pārtikas kvalitāti apliecina visa nepieciešamā izcelsmes dokumentācija un preču analīžu rezultāti, kas nodrošina pārtikas drošību visā piegādes ķēdē no izejvielas izcelsmes līdz piegādei ražotājam.

Pārtikas uzņēmumam piešķirtais reģistrācijas numurs: 019622.

Esam sertificēts bioloģiski ražotu produktu izplatītājs ar reģistrācijas numuru: LV-BIO-01.